Sundblad, Johannes (1826-1896)
[anonymt utgiven]

Sundblad, Johannes [anonymt utgiven], 1877, Smuglarens dotter - Svenskt original, förra delen & senare delen [kriminalroman]
[253 + 188 s.] Boken inleds med fina miljöskildringar från den halländska och den bohusländska kusten, innan vi år 1809 får stifta bekantskap med patron Anders Paulson på Gullholmen, vid inloppet till Ellöse fjord. Det berättas om hur han har varit med om att lura en engelsk brigg på grund, med hjälp av en falsk lotsflagga. Flera av briggens besättning har tydligen blivit dödade och många lokala "strandsittare" har därefter blivit rika. På natten när Paulons dotter Anna somnat, kommer patronen hem med en främling, Martin Berthels, och de sitter och diskuterar hur de under de gågna åren lurat tullarna i Tjuvkil och på andra platser. Därpå får vi följa med smugglarna på ett möte utomskärs med ett engelsk handelsfartyg. Men tulljakten dyker upp, och det blir en spännande flykt in bland undervattensskär och bränningar. Samtidigt är patron Paulson förföljd av otur. Någon känner till hans förflutna och hans nuvarande planer, och tipsar medelst anonyma brev, jaktlöjtnant Hjelm (som är kapten på tulljakten och förlovad med Annas väninna) om paton Paulsons planer. Fotnoter med förklaringar till äldre bohusländska dialektord förekommer flitigt.
En verklighetsbaserad kriminalroman i två delar, som inleds med vackra miljöbeskrivningar av Hallands och Bohusläns kuster. Men sedan utspelar sig handlingen huvudsakligen kring Ellöse fjord (där jag tillbringade 16 somrar i min första frus mormors och morfars hus i Rågårdsvik på Skaftö), innan den avslutas i Göteborg och Mölndal. Patron Anders Paulson förföljs av någon somm känner till värre brott i hans förflutna, som med anonyma brev tipsar jaktlöjtnat Holm om hans planer. Samtidigt utsätts patron Paulson för utpressning av sin förra kompanjon, Matts Berthels, som till varje pris vill gifta sig med hans dotter Anna. Gåtan om vem som förråder patron Paulson går att lösa (själv kom jag på lösningen någonstans mellan sidan 45 och 50 i del II), och Annas flykt från ett påtvingat äktenskap, till ett liv med sin ungdoms kärlek, ger boken en så hög spänning, att den är svår att lägga ifrån sig. Litterärt håller boken en mycket hög klass och är till stora delar en verklighetsskildring som handlar om författarens morfar och moder. Ett "måste ha objekt" för alla samlare av västsvensk kriminallitteratur och samlare av litteratur om forna tiders Bohuslän och Göteborg.
[Johannes Sundblads första bok, en nyckelroman som handlar om hans mor Anna Svensson (1795-1838) och hans morfar, hejderidaren Lars Svensson på Presenten gård vid Krokslätt, Fässbergs socken, Askims härad. Delar av boken, till exempel slutet, är dock uppenbar dikt. Därför är det intressant att "författarens eget reviderex. med talrika tillägg o. rättelser" åtminstone en gång (1924) varit synligt på marknade. SÄLLSYNT.]
Huvudperson: Anna Paulson, dotter till smugglaren "patron" Paulson på Gullholmen
10 poäng (läst 2014-02-22)