[anonymt utgiven]
(Sundblad, Johannes, 1826-1896)

[anonymt utgiven] (Sundblad, Johannes), 1877, Smuglarens dotter - Svenskt original, förra delen & senare delen

Förlag:
privatutgiven ?
Tryck:
Göteborgs Handels-Tidnings Aktie-Bolag, Göteborg 1877
Bindning:
Båda volymerna sammanbundna i ett halvfranskt band
Format:
118 x 179 x 28 mm
Omfång:
253 + 188 sidor
Omslagsillustration:
------

Information:
Sundblads första bok, en nyckelroman som handlar om hans mor Anna Svensson (1795-1838) och hans morfar, hejderidaren Lars Svensson på Presenten, Fässbergs socken, Askims härad.
Delar av boken, till exempel slutet, är dock uppenbar dikt. Därför är det intressant att "författarens eget reviderex. med talrika tillägg o. rättelser" åtminstone en gång (1924) varit synligt på marknaden.