B......, Th. (peud. f. ________, ____-____)

B......, Th., 1882, Husarens dotter - romantiseradt minne från södra Sverige [kriminalroman]
[440 s.] Malin, dotter till husaren Trygg, blir förälskad i bonsonen Johan Blide och hennes kärlek är besvarad. Johans föräldrar vill dock ej tillåta att deras son gifter sig med en fattig husardotter. Malin har dock ytterligare en enveten beundrare, som hon har avvisat, Fredrik Kasting, som är son till skräddaren i byn. När Johans föräldrar ej vill låta honom gifta sig med Malin, föreslår Fredrik att Johan ska följa med honom till Amerika, för att där skaffa sig rikedom, så att han sedan kan åtevända till hembyn och gifta sig med Malin, även utan föräldrarnas medgivande. Fredrik har dock ej föreslagit detta av välvilja mot Johan, utan hans plan är att locka med Johan till Amerika, för att sedan återvända ensam och vinna Malins hjärta, när han lyckats få Johan röjd ur vägen...
En kriminalroman där handlingen inleds i socknen "L." i Halland och sedan fortsätter i USA, för att därefter via England återkomma till Halland, där huvuddelen av handlingen tilldrar sig. Mot slutet följer en del händelser i Göteborg och även i Stockholm. Eftersom brottslingen är känd från början, så kan boken ej klassas som en detektivroman. Dock höjer den sig över de flesta samtida alster i kriminalgenren, genom en acceptabel intrig och en härlig, nästan rå, humor när det gäller att beskriva överklassens liv vid hälsobrunnen i "L." och i Göteborg. Att den dessutom håller en ganska hög litterär kvalitet och har många, nästan naturromantiska, miljöskildringar av landskapet i den halländska socknen "L." förhöjer dessutom läsupplevelsen.
Huvudperson: Malin Trygg, husardotter
7 poäng (läst 2016-04-04)