A-n., O. (Olof Andrén) "Bearbetning och lokalisering af O. A-n."
[Dag Hedman anser att detta är ett verk av Johan Anshelm Häthén, men när man läser de båda böckerna, så verkar stilen så olika att jag ej finner det troligt att de har samma upphovsman.]

O. A-n., 1890, En blodfläckad hemlighet - romantiserad berättelse ur göteborgslifvet i början af detta århundrade - 2:a serien till Göteborgs hemligheter - Bearbetning och lokalisering af O. A-n.
SÅLD

Förlag:
Aug. Odéns Förlag (Göteborg)
Tryck:
Joh. Lundéns Boktryckeri, Göteborg 1890
Bindning:
Förlagets präglade klotband tillsammans med "Zoé, 1890, Göteborgs hemligheter"
Format:
140 x 208 x 45 mm (hela bandet)
Omfång:
527 sidor
Omslagsillustration:
------

Förlagets text:
-