Stensson, Bo
(pseud. för Sigge Strömberg, 1885-1920)

Stensson, Bo, 1910, Genom hvirflarna - Verklighetsskilddring från Trollhättetrakten - svensk originalroman
SÅLD

Förlag:
Antagligen privatutgiven, eftersom förlagsnamn saknas
Tryck:
Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1910
Bindning:
Klotband (utan originalomslag). [Omslaget till den häftade upplagan, ska enligt Dag Hedman ha tryckåret 1911.]
Format:
(139 x 204 x 13 mm)
Omfång:
150 sidor
Omslagsillustration:
------

Förlagets text:
------