Trenter, Stieg (1914-1967)

Trenter, Stieg, 1949, Eld i håg [detektivroman]
[290 s.] Harry Friberg råkar möta journalisten Robert Orten, när han äter middag på Rosenbads bakficka. Förra hösten lärde de känna varandra när de träffades på en restaurang i Bryssel. Ett möte som ledde till fyra dagars lyckat samarbete mellan Harry's kamera och Robert's penna. Efter middagen följer Harry Friberg med Robert Orten till tidningsredaktionen. När de sitter på Robert's rum ringer lokaltelefonen. Det är ett brandlarm vid Karlbergskanalen. Harry åker med Robert som fotograf. Väl framkomna visar det sig att larmet gäller ett hus som tillhör Robert's farbror, sillmiljonären David Orten som nu är i sin sommarstuga på Västkusten. Men någon brand, eller ens någon rök, kan varken de eller brandkåren finna. Strax efter halv tio, när Robert Orten och Harry Friberg är tillbaka på redaktionen, kommer ett nytt brandlarm. Den här gången brinner det verkligen och huset är inte tomt...
Den här intrigen är egentligen värd 10 poäng, men helhetsintrycket dras ner av Harry Fribergs klantighet när upplösningen närmar sig, och att han endast genom en annan persons ingripande överlever det thrillerartade äventyret i det näst sista kapitlet. Intrigen är mycket väl vävd och endast genom att några ord på sidan 60 fastnade i mitt minne, leddes mina tankar in på rätt spår, så att jag lyckades skilja ut de viktiga ledtrådarna från alla skickligt utlagda villospår. Trots det dröjde det länge innan jag kände mig helt säker på lösningen, eftersom författaren genom en parallellintrig låter en, delvis utomstående, person röra till handlingen ordentligt, och många av händelserna bygger på tillfälligheter som samspelar. Handlingen påbörjas och avslutas i Stockholm, men sidorna 124-237 utspelar sig i Göteborg och på Onsala-halvön. Därför tar jag med den här boken i min lista över västsvensk kriminallitteratur. För övrigt är det värt att nämna att miljöskildringarna från Göteborg är mer detaljerade än miljöskildringarna från Stockholm.
Huvudpersoner: Harry Friberg, fotograf; Edvard Nilsson, chef för stockholmskriminalens första rotel & Jurgen Nicklasson, kriminalkommissarie i Göteborg
9 poäng (2010-11-28)