Wilding, Sten (pseud. f. Bennie Liljenfors, 1938-____)

Wilding, Sten, 1967, Sista viljan - detektivroman [detektivroman]:
[185 s.] Per-Olof Linder vikarierar som provinsialläkare i en liten köping på Västgötaslätten. På nyårsaftonens eftermiddag berättar en av hans patienter, som varit med i finska vinterkriget, om en annan finlandsveteran, major Gustaf Lager på Steneby gård. Major Lager som haft ett slaganfall i fjor, som han inte helt har hämtat sig ifrån, fick ett nytt slaganfall i går och hans släktingar ringer inte efter läkaren eftersom de vill att han ska dö. Senare på kvällen ringer major Lagers systerdotter, Agneta, och ber doktor Linder komma till Steneby. När doktor Linder kommer för att titta till den döende majoren, får han av Agnetas bröder veta att han inte alls är välkommen och att han inte behövs. Det är tydligen något med testamentet, som gör det viktigt att major Lager avlider innan klockan 24:00 och inte senare...
Ett väl vävt pussel som utspelar sig under en enda natt, på en gård på Västgötaslätten. När man tror att man funnit lösningen, visar det sig att man bara sett en del av gåtan. Och när man för andra gången tror att man löst gåtan, så visar det sig återigen att man bara har lyckats lösa ytterligare ett litet hörne av pusslet. Den sista och slutgiltiga ledtråden får man dock ej förrän på sidan 183. Och lösningen presenteras sedan på sidan 184. (Jag läste om de aktuella passagerna och kunde bara konstatera att denna avgörande ledtråd ej tidigare omnämnts på något sätt.) Detta gör att den här boken, som annars borde varit en självklar 10-poängare, nu endast får 8 poäng.
Huvudperson: Per-Olof Linder, vikarierande provinsialläkare
8 poäng (läst 2009-10-30)