Lundström, Evert (1924-2004) & Hesslind, Lars (1935-____)

Lundström, Evert & Hesslind, Lars, 1975, Uppdrag Pater Noster - en seglingsthriller [detektivroman]:
[267 s.] Morgan Lindberg, seglare och segelsömmare, blir via brev kontaktad av en advokatbyrå i Göteborg för att "diskutera ett lönande och intressant projekt". Samma dag får han ett telefonsamtal med en hotelse och krav på att han ska glömma brevet "för sin egen skull". Morgan struntar i hotet och går till mötet. Det handlar om att ett svenskt kemiföretag ska finansiera en utmanare till America’s Cup och de försöker värva de bästa seglarna i Norden som besättning. De vill att Morgan ska ha huvudansvaret för den nya båtens segel och dessutom vara med i besättningen. Förutom hot och attentat mot Morgan, visar det sig snart att någon försöker sabotera hela projektet...
Den här boken, som har undertiteln "en seglingsthriller", är en fullvärdig deckare med både ledtrådar och villospår, så läsaren kan lösa gåtan eller låta lura sig, allt efter bästa förmåga. Själv löste jag halva gåtan rätt och halva gåtan fel, d.v.s. en av de skyldiga lyckades jag spåra upp i ett tidigt skede, men den andre tog jag totalt fel på. Handlingen utspelar sig, efter en inledning i Göteborg, i Marstrand och Newport, samt framför allt på havet utanför dessa orter. Trots mina mycket måttliga seglingserfarenheter (som består i några år i Långedrags sjöscoutkår för snart 40 år sedan och ett kombinerat konfirmations- och seglarläger på Bohus Malmön 1972) fängslades jag nästan mer av seglingsskildringarna än av själva kriminalgåtan. Spänning från första till sista sidan...
Huvudperson: Morgan Lindberg, segelsömmare och seglare
8 poäng (läst 2010-03-15)