Westerberg, Sven (1945-___)

Westerberg, Sven, 1987, Onsalaaffären - thriller

ISBN 91-550-3239-7

Förlag:
Tidens Förlag (Stockholm)
Tryck:
Kristianstads Boktryckeri AB, 1987
Bindning:
Rygglimmad med hård pärm och skyddsomslag
Format:
141 x 215 x 21 mm
Omfång:
228 sidor
Omslag:
Johan Hasselberg

Förlagets text:
Ny svensk debutantthriller!
Sent pa hösten, efter ett tyfonliknande gräl med sin man, beger sig Barbro Lind till ett fuktigt, kallt och övergivet hus pä Onsalahalvön utanför Göteborg. När hon är ute och går på den bergiga udden möter hon en man som hon aldrig har sett förut. Han uppträder konstigt, som om han vore panikslagen.
Nästa dag går Barbro Lind åter till udden. Klipporna är täckta av nattens fukt och hon går försiktigt för att inte halka. Hon förstar inte genast vad hon ser: Mannen som hon träffade dagen innan ligger hopsjunken i en onaturlig ställning i det gula, våta gräset. Huvudet är halvt bortvänt, men hon kan se var kulan har gått in. Hon vänder sig om och börjar småspringa på de hala klipporna.
Upptäckten av den döde mannen är en del av den så kallade Onsalaaffären. Den rymmer så många svårtolkade element att det ännu i dag råder starkt delade meningar om underrättelsetjänstens agerande den kulna och ubåtsinflammerade senhösten l981 var riktigt eller klandervärt.
ONSALAAFFÄREN är en spännande och skickligt komponerad thriller med en lågmäld intensitet som för tanken till de bästa brittiska thrillerförfattarna.