Ekholm, Jan-Olof (1931-____)

Ekholm, Jan-Olof, 1990, Sörjd & saknad [detektivroman]
[215 s.] Den 20 oktober 1944 störtade ett amerikanskt kurirplan strax utanför Alingsås. Kropparna efter sex män påträffades på nedslagsplatsen. Fanns det en sjunde man ombord, som överlevde och dödade en kvinna innan han försvann? Som barn facsinerades Ingemar Svensson av flyghaveriet och nu, 45 år senare, får han som lantbrevbärare ett tillfälle att forska vidare i haveriet. Många utefter hans rutt var med på den tiden, och nu törs de äntligen säga hela sanningen. Men trots de gågna 45 åren är det ännu ej ett avslutat kapitel. För någon (eller några?) är det fortfarande en mycket känslig fråga...
En pusseldeckare som utspelar sig i och kring Alingsås. Genom att lägga ihop ledtrådar på sidorna 72, 114, 119-123 och 152 ges en ganska tydlig bild av hur det i grova drag gick till. Först senare fylls det ut med detaljer, och den lösning jag kommit fram till visar sig vara den riktiga. Läsvärd om du gillar pusseldeckare, där du får chansen att lösa gåtan, genom att tänka själv.
Huvudpersoner: Ingemar Svensson, lantbrevbärare & Göran Sandahl, redaktionschef
8 poäng (läst 2014-11-14)