Ekholm, Jan-Olof (1931-____)

Ekholm, Jan-Olof, 1990, Sörjd & saknad

ISBN 91-7029-046-6

Förlag:
Tre Böcker Förlag AB (Göteborg)
Tryck:
Vänersborgs Offset, Vänersborg 1990
Bindning:
Rygglimmad med hård pärm (skyddsomslag saknas?)
Format:
138 x 215 x 21 mm
Omfång:
215 sidor
Omslagsfoto:
Tommy Näzell

Förlagets text:
PLÖTSLIGT KOM KRIGET till den svenska småstadsidyllen.
Ett amerikanskt kurirplan på hemligt uppdrag störtar och kropparna efter sex män påträffas. Myndigheterna mörklägger händelsen. Neutraliteten får inte ifrågasättas. I stället frodas rykten och skvaller.
Sköts palnet ned och i så fall av vem?
Fanns det en sjunde man ombord som överlevde och dödade en kvinna innan han försvann?
Lantbrevbärare Ingemar Svensson lever ett stillsamt ungkarlsliv. Tidigt fascineras han av flyghaveriet och får efter 45 år ett osökt tillfälle att forska vidare.
Många utefter hans rutt var med på den tiden och nu törs de äntligen säga hela sanningen. Snart inser Ingemar att tragedin under kriget fortfarande kastar sina mörka skuggor över bygden. Han dras in i ett drama som överträffar de videofilmer han annars tittar på i sin ensamhet.
JAN-OLOF EKHOLM ledamot av Svenska Deckarakademien och känd som den svenska småstadens främste skildrare och gisslare tar kriget som utgångspunkt i sin nya bok SÖRJD & SAKNAD. Ekholm presenterar också en ny huvudperson, "den tänkande lantbrevbäraren", en annorlunda "hjälte" som har alla förutsättningar att bli deckarpublikens favorit.