Westerberg, Sven (1945-___)

Westerberg, Sven, 1994, Göteborgsmorden - thriller

ISBN 91-550-3785-2

Förlag:
Tidens Förlag (Stockholm)
Tryck:
ScandBook AB, Falun 1994
Bindning:
Rygglimmad med hård pärm och skyddsomlag
Format:
152 x 226 x 21 mm
Omfång:
264 sidor
Omslag:
Paul Eklund

Förlagets text:
När översättaren och före detta diplomaten David Wilhelmsson försvinner från sin bostad i Göteborg är det inledningen till en serie händelser som i hög grad förbryllar Göteborgspolisen. De svåra och brutala våldsbrotten, som i tiden sammanfaller med Wilhelmssons försvinnande, står i märklig kontrast till Alléns grönska, Avenyns uteserveringar och den milda havsvinden i Långedrag. Har Wilhelmssons försvinnande överhuvudtaget något med morden att göra? Vem är han eller vem var han? Finns han i livet eller är han själv ett offer?
Det är svårt för polisen att finna det mönster bakom morden som, om det framträdde klart, skulle kunna leda fram till en lösning. När sedan den del av den svenska underrättelsetjänsten, som i vissa kretsar går under namnet Kontoret, börjar visa intresse för vad som sker i Göteborg anas andra sammanhang. Mönstret ändras men blir inte klarare. Det blir mörkare.

Begreppet Göteborgsmorden kom att skapas av pressen. Brutaliteten i dåden, makabra egendomligheter och frånvaron av spår var givande ur journalistisk synvinkel. Oklarheterna i dramat var påfallande. Visst fanns det mystifierande samband och egendomliga sammanträffanden - men var fanns den gemensamma nämnaren, var fanns kärnan i våldshandlingarna, vad var motivet? Svaren på frågorna tycktes dolda i dimrna lika ogenomtränglig som tjockan vid Vinga en mörk novemberdag.