Dahlman, Göran (1946-____)

Dahlman, Göran, 2002, Augustiljung - thriller

Förlag:
Förlaget Kärret (Göteborg)
Tryck:
ScandBook AB, Falun 2002
Bindning:
Limbunden med hård illustrerad pärm
Format:
140 x 216 x 18 mm
Omfång:
188 sidor
Omslagsfoto:
Ulf Risberg

Förlagets text:
Jonas har nyligen flyttat ihop med Jessica, och han tycker att livet leker. Tills han en dag kommer hem och finner henne i färd med att skära upp sina handleder.
Hon vägrar berätta varför och förbjuder honom att göra efterforskningar. Dessutom försöker Jessicas pappa hindra Jonas att fortsätta träffa henne.
Vad är det som hänt Jessica? Kan Jonas fortsätta att leva tillsammans med henne utan att få klarhet?
Augustiljung utspelar sig dels i Göteborg, dels ett stycke upp i den bohuslänska landsbygden.
Detta är Göran Dahlmans tredje thriller.