Edwardson, Åke (1953-____)

Edwardson, Åke, 2003, Winterland - kriminalnoveller [kriminalnoveller]:
[307 s.] En novellsamling med elva kriminalnoveller, varav sex noveller med Erik Winter som huvudperson. Fem av novellerna utspelar sig i Göteborg, en utspelar sig på Cypern och fem utspelar sig på ej namngivna platser.
Blandade kriminalnoveller av måttlig kvalitet. Mina betyg på de ingående novellerna är 5, 7, 3, 8, 3, 4, 4, 3, 3, 4 och 6 poäng, vilket ger ett snitt på 4.55 poäng. Åke Edwardson jämför noveller med buljongtärningar, som ej spätts ut till romaner. När det gäller den här urvattnade novellsamlingen tycker jag att det är en mycket passande jämförelse, eftersom en buljongtärning är en klump salt med mycket litet smak av buljong. Buljongtärningar är något som aldrig kommer över tröskeln till mitt kök, eftersom det för en god soppa eller sås krävs en buljong som kokas på bra råvaror och får sjuda i många timmar, för att sedan reduceras ner till en essens av koncentrerad smak.
Huvudpersoner: Erik Winter i 6 noveller, samt olika personer i de övriga 5 novellerna
5 poäng (läst 2010-04-13)