Westerberg, Sven (1945-___)

Westerberg, Sven, 2006, Flugfiskaren - kriminalroman [detektivroman]
[253 s.] Han är känd som Flugfiskaren, enstöringen som bor i den gamla förfallna stugan vid Kåsjön i Partille. När en granne går förbi stugan står ytterdörren öppen och i hallen innanför ligger Flugfiskaren skjuten. Flugfiskaren, som kom till Göteborg i slutet av 1950-talet, från en trasig uppväxt i krigets och efterkrigstidens Tyskland. Flugfiskaren, den tystlåtne och ensamme pensionären, som under sitt yrkesverksamma liv på SKF, inte tycks ha umgåtts med, eller ens pratat med, en enda människa, och under de senaste åren bara har levt med sitt flugfiske, sina böcker och en katt. Polisens förundersökning kör fast. Det finns inga spår, i alla fall inga begripliga, bara en massa lösa anteckningar, de flesta om skuld och ångest och om barndomen i det sönderbombade Dresden, samt andra ännu mera oförklarliga anteckningar. Till slut ber åklagaren den tjänstlediga rättspsykiatrikern Hanna Skogholm om hjälp, för att åtmindstone försöka skapa en bild av offret...
Ytterligare ett originellt mästerverk av Westerberg, som av de två sista raderna på sista sidan verkar vara avsett att vara hans sista. En detektivroman som utspelar sig i Partille och Göteborg. Intrigen har en "litterär bas", vars botten man kan börja skönja efter drygt 60 sidors läsning, och redan före det kan man dra tillräckliga slutsatser för att förstå offrets verkliga bakgrund. Men att lösa gåtan med vem som utförde mordet är inte lika enkelt, även om det (för ovanlighetens skull) ganska klumpigt utlagda villospåret helt han ignoreras.
Huvudperson: Hanna Skogholm, överläkare i rättspsykiatri
8 poäng (2010-09-15)