O'Yeah, Zac (pseud. f. Sakari Nuottimäki, ____-____)

O'Yeah, Zac, 2006, Tandooriälgen - en kriminalroman innehållande våld på svenska

ISBN 91-7037-158-X

Förlag:
Ordfront (Stockholm)
Tryck:
Scanbook, Falun 2006
Bindning:
Rygglimmad med hård pärm och skyddsomslag
Format:
155 x 220 x 28 mm
Omfång:
339 sidor
Omslagsillustaration/layout:
Jens Magnusson

Förlagets text:
Vi befinner oss några år in i framtiden i Gautampuri, före detta Göteborg, en stad med närmare 20 miljoner invånare i den nordliga delen av den Sydasiatiska Unionen. Folktjänsteman Herman Barsk, en omplacerad polisdetektiv, verkar i det svårt nedgångna Masthugget bland en socialt problematisk underklass huvudsakligen bestående av etniska svenskar.
Barsk är en ensam människa, hans hälsa är sviktande och han har en otrevlig tendens att ta till våld i förebyggande syfte. Samtidigt dras han till motsatta ideal han funderar mycket på att gå över till Gandhi-inspirerat ickevåld, buddhism och vegetariska matvanor.
En dag gör Barsk ett fasansfullt fynd på sin favoritsylta Restaurang Tandooriälgen: han snubblar över de tandoorigrillade liken av fyra män. Den chockerande massakern riskerar att leda till explosiva spänningar i en stad där de etniska motsättningarna, trots alla problem, hållits på mattan.
Tandooriälgen är en av de mest originella deckare som skrivits på svenska. En svart, vanvettigt rolig bok om att allt skulle kunna vara annorlunda. Och kanske kommer att bli det.