Carlsson, Birgitta (____-____)

Carlsson, Birgitta, 2007, Golfskjutaren - deckare [detektivroman]:
[242 s.] Några kända golfare mördas på en golfbana utanför Stenungsund. Kriminalinspektör Vilda Jansson och hennes kollegor hos Stenungsundspolisen får utreda morden...
En ganska bra intrig förstörs helt av att bokens språkliga nivå är som en skoluppsats i 4:e klass. Författaren har tydligen lyckats missa samtliga skolans svenskalektioner och skriver t.ex. "trädbänk" i stället för träbänk; "trädveranda" i stället för träveranda; "vart" (som är en riktingsangivelse) i stället för var (positionsangivelse) och "längst med" i stället för längs med. Dessutom används vissa mindre vanliga ord på ett sätt som klart visar att författaren inte förstår betydelsen av dem, utan syftet är bara att använda fina ord. Felplacerade kommatecken och semikolon används flitigt för att bygga långa, osammanhängande meningar, samtidigt som vissa ord (t.ex. "och" och "att") ibland fattas. Att det finns regler för hur man avstavar ord är också något som både författaren och förlagsredaktören tycks vara helt okunniga om. Det här är, utan konkurrens, den sämsta svenska jag någonsin läst i en tryckt bok!
Huvudperson: Vilda Jansson, kriminalinspektör
2 poäng (läst 2009-12-23)