Kjellin, Svante (____-____)

Kjellin, Svante, 2008, American saga - roman [spionroman]:
[272 + 4 s.] Det är försommaren 1938 när svenskamerikanen Franclin Lundkvist kommer "hem" till Göteborg, den stad hans mor tvingades lämna 35 år tidigare. Officiellt är han i Sverige för att söka sina rötter och skriva en bok, men hans egentliga uppdrag är att hjälpa forskare som vill fly undan nazisterna, att komma över till USA. Någon i Göteborg ska ha en lista med namn, som Franclin ska lämna vidare till sina uppdragsgivare, men han vet inte vem som har listan. Det enda han vet är vilken fråga han ska ställa, och det dubbla svar som är nyckeln...
Intrigen är bra, handlingen känns väldigt levande i början och de inledande miljöbeskrivningarna efter ankomsten till Göteborg verkar ambitiösa (mycket påminner om det Göteborg jag själv minns från det tidiga 1960-talet). Sedan sjunker tempot, samtidigt som miljöbeskrivningarna nästan upphör. Först mot slutet av boken blir det åter igen lite mera fart på handlingen, men miljön förblir tecknad med mycket vaga konturer. Boken är skriven i presens, men författaren missar ibland och går helt omotiverat, i enstaka meningar, över till imperfekt. Dessutom innehåller den en hel del stavfel. Med en språklig redigering och en riktig korrekturläsning hade den lämnat en betydligt större läsupplevelse.
Huvudperson: Franclin Lundkvist, svenskamerikan och f.d. sportjournalist
6 poäng (läst 2009-06-12)