Sandström, Björn (1941-____)

Sandström, Björn, 2008, Operation Amasis - historien om en mörk hemlighet - thriller [thriller]
[302 s.] Den 10 april 1940, två dagar efter att Hitler inlett operation Weserüben, anfallen mot Danmark och Norge, torpederas det civila tyska handelsfartyget Amasis av en brittisk jagare på svenskt vatten, strax söder om Vinga. Officiellt var hon lastad med 2'000 ton stenkol och på väg mot Oslo. Vraket ligger på djupt vatten med kraftiga strömar och lasten är ointressant, så inga försök att bärga henne har gjorts.
I början av våren 1989 planeras en svensk marinövning i Göteborgs södra skärgård, och samtidigt har Sovjetunionen fått fram information om Amasis verkliga last, som inte alls bestod av stenkol, utan av något är både viktigare och dyrare. De tänker nu gå in på svenskt vatten med en ubåtsstyrka för att undersöka vraket och bärga lasten. Samtidigt har de en spion placerad centralt i ledningen för den svenska militärövningen, och han gör sitt bästa för att kamouflera det sovjetiska intrånget...
En thriller, som till största delen delen utspelar sig i Göteborgs södra skärgård. även om den avslutas i Vallentuna. En spännande, men väldigt förutsägbar intrig. Duger för en anspråkslös stund i hängmattan.
Huvudpersoner: Ted Sundgren, överstelöjtnant; Erik Plogfält, kriminalkommissarie på SÄPO & Carl Blixen, kriminalkommissarie vid Göteborgspolisen
6 poäng (läst 2012-07-23)