Sandström, Björn (1941-____)

Sandström, Björn, 2008, Operation Amasis - historien om en mörk hemlighet - thriller

ISBN 978-91-7029-638-3

Förlag:
Tre Böcker Förlag AB (Göteborg)
Tryck:
WS Bookwell, Finland 2008
Bindning:
Rygglimmad med hård illustreard pärm och skyddsomslag
Format:
142 x 215 x 25 mm
Omfång:
300+2 sidor
Omslagsfoto:
Bjarne Riesto

Förlagets text:
HEMLlGHETEN FANNS DÄR HELA TIDEN. Det gamla vraket på havsbotten utanför Vinga dolde en mörk hemlighet från kriget. En hemlighet som om den blev känd, skulle ändra historien och rubba maktbalansen. Detta fick bara inte ske. Den sovjetiske generalsekreteraren var mycket bestämd på den punkten.
Ted Sundgren var kommenderad bataljonschef vid regementet på Känsö i Göteborgs inlopp denna dramatiska sommar när hemligheten skulle få sin upplösning, femtio år efter S/S AMASIS förlisning. För sin familj hade han hyrt en gammal fiskarstuga på Styrsö Tången. Alla såg de fram emot en vidunderligt härlig västkustsommar. Men idyllen förbyttes snart tiil en mardröm!
Unga vackra Mirka, som utgav sig för att vara konstnär, men som i själva verket var erfaren yrkesmördare och spetsnazagent, hyrde samtidigt en liten stuga vid Brännö brygga. Hennes uppdrag var att tillsammans med den övriga insatsstyrkan säkerställa att hemligheten förblev hemlig. Alla spår måste oundvikligen utplånas!
I skymningen den 10 april 1940, andra dygnet efter det att Hitler startat operation Weserübung, nazisternas anfall mot Norge och Danmark, torperades S/S AMASIS på svenska västkusten och gick under.
Fartyget var ett civilt handelsfartyg och framfördes i ensamt majestät på svenskt territorium med destination Oslo. Officiellt var hon lastad med 2 000 ton stenkol.
Operation AMASIS är en thriller med utgångpunkt i en verklig mörk hemlighet, som om det inte hade gått som det gick, skulle ha lett till en helt annan världsordning.