Ahlstedt, Mats (1949-____)

Ahlstedt, Mats, 2009, Mordet på Ragnhildsholmen [kriminalroman]:
[310 s.] Liket av en skjuten man blir funnet vid ruinen av medeltidsborgen på Ragnhildsholmen i Nordre Älv. När polisen hör de som bor i närheten, berättar en kvinna att hon hört ett skott, en natt några veckor tidigare. Nästa dag, när polisen återkommer till gården för ett kompletterande förhör, finner de kvinnan och hennes man döda i vad som verkar vara ett utvidgat självmord. Parets dotter kan dock ej acceptera att hennes föräldrar begått självmord, hon anser att det är omöjligt. När Sören Högström och hans kollegor börjar utreda de tre dödsfallen, finner de kopplingar till narkotikasmuggling, men också spår som leder långt bakåt i tiden...
En polisroman i välkända Göteborgsmiljöer. Detta är inte en deckare, då läsaren endast får ledtrådarna i samma takt som polisen bearbetar dem i utredningen. Därför har man som läsare inte någon möjlighet att själv lösa gåtan. Intrigens konstruktion är kreativ och spänningen hålls uppe genom hela boken.
Några faktafel måste dock påpekas:
1 - Författaren kallar hela tiden Ragnhildsholmen för en "fornborg". Beteckningen "fornborg" används om bronsålderskonstruktioner (fram till vikingatid), oftast i lättförsvarad höglänt terräng, där värn av stenar byggdes runt den högsta punkten. Den byggnad som finns på Ragnhildsholmen är inte någon fornborg, utan ruinen av en medeltida borg, som troligen byggdes runt år 1200.
2 - Det är två arvingar som ärver hälften var. Hon är barn till de avlidna och ärver sin laglott 50%. Han är ej släkt med de avlidna men ärver genom ett testamentesförordnade 50%. Han försöker mörda henne för att själv få 100% av arvet. Testamentstagaren kan INTE, genom att i efterhand mörda dottern till testatorn, få 100% av arvet, eftersom han inte ärver något efter dottern. För att testamentstagaren ska kunna få 100% av arvet måste dottern avlida före testatorn, så att inga andra arvingar återstår när testatorn avlider. Om testamentestagaren är nära släkt med testatorns bröstarvinge, kan en rätt till arv föreligga, men så är ej fallet i den situation som beskrivs i boken.
Huvudpersoner: Sören Högström, kriminalkommissarie & Fatima Wallinder, kriminalassistent
7 poäng (läst 2010-01-21)