Ahlstedt, Mats (1949-____)

Ahlstedt, Mats, 2012, Dockmakarens dotter

ISBN 978-91-7355-219-6

Förlag:
Kabusa Böcker (Göteborg)
Tryck:
ScandBook AB, Falun 2012
Bindning:
Rygglimmad med hård pärm och skyddsomslag
Format:
159 x 233 x 23 mm
Omfång:
275+1 sidor (+ ytterligare sidor med reklam för andra böcker)
Omslagsfoto:
Anita P. Peppers & Anna Henriksson

Förlagets text:
Hennes namn var Kim-Ly. Om trettiofem dagar, den tjugoandra januari, skuile hon fylla år. Men hon tänkte inte på sin födelsedag. Ett annat datum var viktigare, den åttonde januari 1972. Då, tidigt på morgonen, greps hennes pappa John Anderson av polisen för att utvisas fill USA.
Det var den dagen, den åttonde januari, hon skulle avsluta sitt jobb. Det var så hon såg det. Hon var soldat i ett eget krig. Inte det krig där USA:s armé mördat två miljoner av hennes mammas landsmän, men ett krig för hennes mamma, pappa och svårt handikappade syster.

Polisen får snart, anledning att jaga en seriemördare, men när även Kim-Lys syster avlider, visar det sig att inte bara Kim-Ly vill ta lagen i egna händer. Fängelseprästen Johannes Brobeck var nära vän till Kim-Lys föräldrar under Vietnam-rörelsen på 70-talet. Han tvivlar på att Kim-Ly verkligen är skyldig till mord och gör allt för att hjälpa henne.
Fatima Wallinder har fått ett komplicerat fall på sitt bord som inte blir enklare av att flera av hennes kollegor har svårt att acceptera en ung kvinna med somalisk bakgrund som chef.
Dockmakarens dotter är den sjätte fristående delen i serien om Fatima Wallinder, Sören Högström och deras kollegor vid länskriminalen i Göteborg.