Alibi - Mästarserien 1

Frank Heller: Monsieur Collet
John Goodwin: Den dödes skatt

Förlag:
A.-B. Romantidning (Stockholm)
Tryck:
A.-B. Thellin & Beckman Boktr., Stockholm 1938
Bindning:
Häftad
Format:
202 x 270 x 6 mm
Omfång:
116 sidor + omslag (4 sidor)
Omslagsillustration:
Ett foto av Frak Heller

Förlagets text:
Med två så tungt vägande namn som FRANK HELLER och JOHN GOODWIN börja vi utgivandet av ALIBIS MÄSTARSERIE, i vilken förlaget sökt samla eliten av världens detektivförfattare. Ingen av de två torde behöva någon närmare presentation. FRANK HELLER är den internationellt mest läste av nu levande svenska författare, och JOHN GOODWINS till svenska översatta romaner ha i pressen rescenserats med samma allvarstyngda min och djupa penetration som annars blott tillkommer den exklusiva skönlitteraturen. I följande nummer återkomma båda dessa författare, men vi möta dessutom namn som Edgar Wallace, Øvre Richter-Frich m. fl.

Kommentar:
Volymen innehåller Frank Heller, Monsieur Collet - 20 sidor & John Goodwin, Den dödes skatt - 96 sidor, inklusive det tunna originalomslaget från Alibi - Veckans detektivroman, årgång 5 n:r 202-203 (uppenbarligen en restupplaga som blivit inbunden). De båda ingående delarna är separat paginerade.