Åberg, John Einar (1908-1999)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1964 - Mörkret (Stockholm: Almqvist & Wiksell / Gebers Förlag AB)
1966 - Efter kommer prästen (Stockholm: Almqvist & Wiksell / Gebers Förlag AB)