Alfredsson, Karin (1953-____)


Foto från: "80° från varmvattnet" (2006)

KARIN ALFREDSSON är journalist och har rest mycket i Afrika som reporter. "Allt viktigt i denna berättelse är sant. Alla likheter med verkligheten är fullkomligt avsiktliga." skriver hon i bokens förord.
Det betyder inte att det inte är diktat.
Men sant.
Text från: "80° från varmvattnet" (2006)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
2006 - 80° från varmvattnet - thriller (Stockholm: Ordfront Förlag) [ISBN 91-7037-178-4]
x 2008 - Kvinnorna på 10:e våningen (Malmö: Damm Förlag) [ISBN 978-91-7351-310-4]
* 2009 - Klockan 21.37 (Malmö: Damm Förlag) [ISBN 978-91-7351-440-8]
* 2011 - Pojken i hiss 54 (Malmö: Damm Förlag) [ISBN 978-91-7351-618-1]