Alftan, Erik A. (1908-1995)


-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1945 - Mördande konkurrens - kriminalroman (Helsingfors: H. Schildt) - Finland-Svensk upplaga
1945 - Mördande konkurrens - kriminalroman (Stockholm: A.-B.Lindqvists Förlag) - Svensk upplaga