Andersson, Al (pseud. f. Anders Aleby, 1895-1981)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1967 - Perfekt Brott (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)