Andrén, John (1897-1965)


Foto från: "Det hyrda samvetet" (1982)

John Andrén har tidigare publicerat en del svenska tolkningar av Oscar Wildes dikter.
Text från: "Det hyrda samvetet" (1982)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1982 - Det hyrda samvetet (Stockholm: Astrid Holmquist-Andrén) [ISBN 91-7260-762-9]