Arnheim, Folke (____-____)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1902-1904 - Brottsliga bragder eller Striden om en grefvekrona - svensk kriminalroman - 3 volymer i ett band (Stockholm: P. E. Nilssons Bokförlagsaktiebolag)
1902-1904 - Brottsliga bragder eller Striden om en grefvekrona - svensk kriminalroman - 3 volymer i ett band (Stockholm: P. E. Nilssons Bokförlagsaktiebolag)