Axner, Hans (1927-1987)


-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
* 1977 - Fasanspelet - kriminalroman (Stockholm: Bonniers) [ISBN 91-0-041745-9]