B......, Th. (peud. f. ________, ____-____)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1882 - Husarens dotter - romantiseradt minne från södra Sverige (Stockholm: Nils Gleerups Förlag)