Balderson, Bo (pseud. f. __________)


Foto från: " " (19__)

BO BALDERSON
är ett namn som inte återfinns i sinnevärlden. Läsaren kan snabbt konstatera att bakom pseudonymen döljer sig en utomordentligt skrivkunnig person här har vi faktiskt begåvats med en ny deckarförfattare som är utrustad med humor och en flödande berättargåva och som mitt i all mysigheten har lyckats väva samman en tätmaskig och verkligt spännande intrig.
Text från: "Statsrådet och döden" (1968)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
19__ -
19__ -
19__ -
19__ -
19__ -
19__ -
20__ -
20__ -
20__ -
20__ -
20__ -
20__ -