Bargum, Johan (1943-____)


-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
x 1978 - Mörkrum (________: __________)
x 1981 - Den privata detektiven (________: __________)
1991 - Den svarta portföljen [finlands-svenska upplagan] (___________: Söderström & C:o Förlags AB) [ISBN 951-52-1368-1]
1991 - Den svarta portföljen [svenska upplagan] (Stockholm: Nordstedts) [ISBN 91-1-911962-3]