Bark, Julius (pseud. f. Evert Lundström, 1924-2004 & Jan Moen, 1933-1995)


-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1965 - Vila vid denna källa - detektivroman (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)
1966 - Den dagen, den sorgen - detektivroman (Stockholm: Bonnier)
* 1970 - Sjutton döda fåglar (Göteborg: Zinderman)
x 1976 - Kobran - kriminalroman (Göteborg: Zinderman) [ISBN 91-528-0173-X]
* 1978 - Skarabén - kriminalroman (Stockholm: Lindqvist, Bulldog-serien 19) [ISBN 91-7090-437-5]