Bartlett, Vernon (1894-1983) & Jacobsson, Per (1894-1963)
[översatta från engelska, men Per Jacobsson var svensk]


En svensk-engelsk författarfirma
PER JACOBSSON och VERNON BABTLETT, gör sin redan i utlandet uppmärksammade debut med föreliggande roman En diplomats död. Den ytterst fängslande handlingen utspelas i en miljö, som här för första gången behandlas i romanform, nämligen Nationernas Förbund. Tack vare en spännande och säregen intrig samt förmåga att från pärm till pärm fånga läsarens intresse har boken i de länder, där den redan utkommit, England, Tyskland, Amerika och Ungern, väckt berättigat uppseende ----- och detsamma torde bli förhållandet även här i Sverige.
Den ena författaren, dr Per Jacobsson, är svensk och sedan 1920 anställd i N. F.:s sekretariat, Ekonomiska sektionen, och har bl. a. varit sysselsatt med den finansiella rekonstruktionen av Österrike, Ungern o. s. v. Mr Vernon Bartlett, den andra kompaojonen, är numera chef för N. F:s Londonbyrå men var dessförinnan en mycket bemärkt korrespondent till världstidningen Times och har tidigae utgivit ett par böcker med politisk karaktär.
De tillbringade en sommar tillsammans i Bretagne och en dag frågade dr Jacobsson sin engelske vän, varför han inte skrev en roman. Denne svarade, att det var svårt att få en lämplig intrig, varpå dr Jacobsson förklarade, alt en sådan skulle han nog skaffa. Det gjorde han också ----- dagen därpå var första kapitlet färdigt och sedan skred romanen »En diptomals död» snabbt fram. Den lanserades under pseudonymen Peter Oldfeld i olika länder samtidigt som ett bekant filmbolag tillförsäkrade sig filmrätten.
Text från: "En diplomats död" (1928)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1928 - En diplomats död - äventyrsroman (Stockholm: Hugo Gebers Förlag)
1929 - Sovplats nr 13 (Stockholm: Hugo Gebers Förlag)