Beckman, Birger (1906-1984)


Beckman, Birger Karl Hjalmar
Född i Linköping 29/10 1906 av ingenjören Magnus Fredrik B. och Frideborg Danell. Studentexamen 1925; fil. lic. 1937. Tidningsman, Göteborg.
Text från: Svenskt författarlexikon

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1938 - Häradshövdingen blir diktator - roman (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)