Bender, Sten
(pseud. f. Valborg Landelius, 1903-1993)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
* 1946 - Ingvarsson debuterar - detektivroman (Stockholm: Förlaget Frilansen)