Bergh, Stig G. K. (1904-1987)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1940 - Dödsresan i Europa - kriminalnovell / med 4 illustr. och 1 karta (Stockholm: C. E. Fritzes Bokförlags Aktiebolag, Fritzes kriminalnoveller)