Björnsson, Rudolf (pseud. f. Johan Hjalmar Wernberg, 1867-1924)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1896-1897 - Bakom fälda rullgardiner - sedeskildringar ur Stockholmslifvet, del I & II (Stockholm: E. A. Weijmers' Bokförlag)
1901-1902 - I gyllene skam - sederoman ur stockholmslifvet (Stockholm: Aktiebolaget Weijmers' Bokförlag)