Böttiger, Lars Erik (1924-2009)


Foto från: "Mord i bok" (1990)

Lars Erik Böttiger är läkare och professor i invärtes medicin. Hans författarskap har hittills varit vetenskapligt och han är även huvudredaktör för den internationella medicinska tidskriften Journal of Internal Medicine.
Text från: "Mord i bok" (1990)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1990 - Mord i bok (Stockholm: Brombergs Bokförlag AB)