Brate, Holger
(pseud. f. Hjalmar Bergman, 1883-1931)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1916 - Aktstycken rörande Elvira Hagens försvinnande (Stockholm: Bonnier, Bonniers Månadshäften nr. 1-8)
1916 - Falska papper (Stockholm: Albert Bonniers Förlag) [= Aktstycken rörande Elvira Hagens försvinnande]