Brendon, Kay (pseud. f. Birgitta Claeson-Bohman, 1910-____)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1937 - Sensation - roman (Stockholm: Tidens Förlag)
1942 - Mysteriet på Page Hall (Stockholm: Tidens Förlag)