C. R. A.
(pseud. f. Carl Rudolf Andersson Fredberg, 1863-1933)Carl Rudolf Andersson Fredberg
Född i Göteborg 29/10 1863 av sjökaptenen Lars Andersson och Johanna Charlotta Ljung. Tidningsman i Göteborg. Död 18/2 1933. Pseudonymer B. A. B., C. R. A. och Dargar Göte.
Text delvis från: Svenskt författarlexikon, 1. 1900-1940

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
19__ -
19__ -
19__ -
1903 - Helga Morton eller Den hvita gestalten på Porsholm (Göteborg: Göteborgs-Följetongen Illustrerat Romanblad)
19__ -
19__ -
19__ -