Cedell, Christian (pseud. f. Anna-Britta Cederberg, 1936-____ & Åke Cederberg, 1934-____)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1965 - Manöver med mördare (Stockholm: P. A. Nordstedt & Söners Förlag)