Cederborg, Carl August (1849-1933)


Foto från: Svenskt Författarlexikon 1900-1940 (1942)

Född i Gryts socken, Kristianstads län, 9/4 1849 av kontraktsprosten Tufve Svensson C. och Emma Augusta Löfvengren. Jordbrukare 1876-83, därefter tidningsman till 1905, varefter han helt ägnade sig åt skriftställeri. Död i Saltsjöbaden 3/2 1933.
Text från: Svenskt Författarlexikon 1900-1940 (1942)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
19__ -
19__ -
19__ -
19__ -
19__ -
19__ -
20__ -
20__ -
20__ -
20__ -
20__ -
20__ -