Charpentier, C-J (1948-____)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1989 - Pantone 549-A (Eslöv: Bertilssons) [ISBN 91-971289-0-2]