Chicot (pseud. f. Carl Eneroth, 1843-1907)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1892 - "Schappad" (Stockholm: Adolf Johnsons Förlag)