Cobb, O. S. (pseud. f. Ossian Sigfrid Lindskoug, 1890-1975)


-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1930 - Falska sedlar - detektiv- och äventyrsroman (Lund: Nils Sundqvists Förlag)