Coque (pseud. f. Conrad Quensel, 1901-1977)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1956 - Den lycka' lek... (Stockholm: Diakoistyrelsens Bokförlag)