Dahl, Mattis (____-____)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1897 - Brott och straff - svensk kriminalroman, förra delen (Stockholm: Carl Larsons Förlag)
1898 - Brott och straff - svensk kriminalroman, senare delen (Stockholm: Carl Larsons Förlag)